As më jep nj'er ujë
(With your own hands)

Albanian

As më jep nj'er ujë moj balluk’ e prërë
Me se të të japë trendafil me ere?

Jarnana, jarnane, jarnana moj të keqëne

O me dorënde tënde moj balluk’ e prërë
Dora m'u ndodh zënë trendafil me ere?

Me se t'u ndodh zënë moj balluk’ e prërë?
Me unazëne tënde, trendafil me ere
Give me water with your hands, oh girl with cut bangs
With what do I give you, scented rose?

La la la, I love you

With your own hands, oh girl with cut bangs
My hand happens to be busy, scented rose

What's making your hand busy, oh girl with cut bangs
The ring you gave me, scented rose