Çobankat
(Shepherdesses)

Çobankat moj që şkojnë
Zallit moj çobankat ë
Şkojnë e tjerrin për djemtë
Malit moj çobankat ë

O liri, liri për djemtë e malit ë
Djemtë moj me yllë të kuq mes ballit ë
O moj çobankat ë
O moj të mirat ë 


Tirr motër moj të tjerrim
Tu bëjmë rroba trimave

Tirre trashë o mos e tirr
Hollë moj mos e tirr moj
Për trimat që flejnë dë
Borë o moj në dëbor
The shepherdesses who go on the riverbank,
oh, the shepherdesses,
they go spin yarn for the boys of the mountain,
oh, the shepherdesses.

O ri ri ri ri, for the boys of the mountain,
the boys with a red star on their forehead,
oh, the shepherdesses, oh, the good girls.


Thick white stockings, not thin stockings,
for the heroes who sleep in the snow.

Spin, sister; let's spin yarn
to make the clothes of the heroes.