K'no moj qyqe
(Sing, cuckoo)

K'no moj qyqe se po vjen behari
Se vjen goca t'uj u rrite

Unë po qaj syzezën-o qe m'ka lane
Po qaj nat’ e po qaj dite

O k’non kumrija lale sabah m'sabah
O na erdh vakti shpirt-o për me u nda
Jarnana-e e kuje lalën-e

Ç'i ra zjarri, ç'ju dogj stani
Po qaj natë lala qaj dite

Qaj syzezën lala moj që m'ka ike
Qaj syzezën lala moj që m'ka ike

O k’non kumrija lale sabah m'sabah
O na erdh vakti shpirt-o për me u nda
Jarnana-e e kuje lalën-e

O k'non kumrija moj lale dite per dit'
Se shtati i gocës moj lale vjen t'uj u rrite
Jarnana-e e kuje lalën-e
Sing, cuckoo, because spring is coming
Because the maiden has grown up

I'm weeping, my dark eyes, the maiden has left me
I'm weeping night and day

Oh the turtle-dove is singing every morning
Oh the time has come, my soul, to part
Jarnana, oh, crying, lale

Oh the fire has taken over
All day and all night

I'm weeping my dark eyes, for the one who has gone
I'm weeping my dark eyes, for the one who has gone

Oh the turtle-dove is singing every morning
Oh the time has come, my soul, to part
Jarnana, oh, crying lale

Oh the turtle-dove sings day and night
For the maiden who has grown
Jarnana, oh, crying lale