Moj bonjakja pa mama
(Little orphan without a mother)

Southern Albanian

Moj bonjakja pa mama
moj Eleni
Natë e ditë barra në krahë
moj Eleni

Babai more një të ra
Eleni, një ditë s’u pa
Little orphan without a mother
oh, Eleni
Night and day this weight on you
oh, Eleni

Your father has married a younger wife
Eleni, one day you disappeared