Pa seç ja thotë moj qyqeja
(The cuckoo sings sweetly)

South-Eastern Albania

Pa seç ja thotë moj qyqeja
Bilbil moj nanë-o bilbil-o
Bilbil moj şego bilbil-o

Pa seç ja thotë moj malit-o

O mal-i mathë moj kusarët-o

Pa seç ja thotë moj fushës-o

O fusha mban moj karvanët-o
The cuckoo sings sweetly
Nightingale, pomegranate
Nightingale, dear nightingale

Sings sweetly on the mountain

On the mountain, dear robber

Sings sweetly on the plain

The plain holds caravans/convoys