Vetë më the të dua
(You told me you loved me)

Albanian

Vet' më the të dua
e tash m’ke harruar

Ta la amanet-e
mos më harro krejt-e

Kur piqen qershiat
kujtoi lot e mia

Kur t'më lind nji djalë
ia la emrin tan-e

Kur t'më lind nji vajzë
ia la emrin tem-e

Shkove u harrove
nji letër s'ma çove
You told me you loved me
now you have forgotten me

Give me your word
you won't forget me

When the cherry trees bloom
remember my tears

When you have a son
give him your name

When you have a daughter
give her my name

You left and forgot me
without even a letter