Xhixhile
(Jijile)

Berat, Albania

O Xhixhile, moj, Xhixhile,
Xhixhile e malit-e.
Kam sevda, moj, kam sevda,
Kam sevdan’e djalit-e.

Jarnana, jarnane,
Jarnana moj të keqen-e.


O Xhixhile, moj Xhixhile,
Xhixhile e fushës-e.
O kam sevda, moj, kam sevda,
Kam sevdan’e çupës-e.
Oh, Jijile, dear Jijile,
Jijile of the mountains,
I have the love
of a young man.

La la la
la la, I adore thee.


Oh, Jijile, dear Jijile,
Jijile of the field,
I have the love
of a young woman.