Не казвай, любе, лека нощ [Ne kazvaj ljube leka nosht]
(Don't say, my love, good night)

Bulgarian

Не казвай, любе, лека нощ,
че като казваш лека нощ,
сърце пробождаш с остър нож.
Днеска е, любе, събота,
утре е Света Неделя -
всички на църква отиват,
и ази, любе, ще ида
от Бога прошка да взема,
че сме се двама любили,
ала не сме се вземали.
Ne kazvaj, ljube, leka nosht,
che kato kazvash leka nosht,
sŭrtse probozhdash s ostŭr nozh.
Dneska e, ljube, sŭbota,
utre e Sveta Nedelja -
vsichki na tsŭrkva otivat,
i azi, ljube, shte ida
ot Boga proshka da vzema,
che sme se dvama ljubili,
ala ne sme se vzemali.
Don't say, my love, good night,
because when you say good night
you stab my heart with a sharp knife.
Today is Saturday, my love,
tomorrow is Sunday -
everybody will go to church
and I will also go, my love
to ask God for forgiveness
that we haved loved each other
but we have not married.