Вечерай, Радо [Vecherjaj Rado]
(Eat your supper, Rada)

Bulgarian

Вечерай, Радо,
вечерай, Радо,
вечерай, Радо, мари,
вънка излизай...

Та си та питам,
та си та питам,
та си та питам, мари,
ти чула ли си...

За мен да гълчот,
за мен да гълчот,
за мен да гълчот, Радо,
по цело село...

Че съм бил одил,
че съм бил одил,
че съм бил одил, мари,
и съм бил чукал...

По чужди порти,
по чужди порти,
по чужди порти, Радо,
и на вашата.
Vecherjaj, Rado,
vecherjaj, Rado,
vecherjaj, Rado, mâri,
vûnka izlizaj,

Da si ta pitam,
da si ta pitam,
da si ta pitam, mâri,
ti chula li si,

Za men da gâlchot,
za men da gâlchot,
za men da gâlchot, Rado,
po tselo selo,

Che sâm bil xodil,
che sâm bil xodil,
che sâm bil xodil, mâri,
i sâm bil chukal

Po chuzhdi porti,
po chuzhdi porti,
po chuzhdi porti, Rado,
i na vashata.
Finish your supper, Rada,
finish your supper, Rada,
finish your supper, Rada, my dear
and come outside,

So I can ask you,
so I can ask you,
so I can ask you, my dear,
if you have heard,

People talk about me,
people talk about me,
people talk about me, Rada,
the whole village,

About where I went,
where I went,
where I went, my dear,
and where I knocked,

On the doors of others,
the doors of others,
the doors of others, Rada,
and also on yours.