Byla cesta
(There was a path)

Moravia, Czech

Byla cesta, byla ušlapaná,
kdo ju šlapal, kdo ju šlapal?
Matka Krista Pána.

Postřetla ju tam svatá Alžběta,
kam ty kráčíš, kam ty kráčíš,
sestřičko má milá?

Kráčím, sestro, kráčím do kostela,
poslúchať mše, poslúchať mše,
svatého nešpora.

Nechoď sestro, nechoď do kostela,
povídajú, povídajú,
že porodíš syna.

Máš ho zrodit na ty slavné hody,
když zamrznú, když zamrznú,
ve studénkách vody.

A co by to za novina byla,
kdyby panna, kdyby panna
syna porodila.

Porodila v ty vánoční hody,
co zamrzly, co zamrzly
všecky všady vody.

Není ptáčka, není křepelice,
samé zimy, samé zimy,
samé metelice.

Enom jedna voda nezamrzla,
co Maria, co Maria
synáčka kúpala.There was a path;
Who walks on it?
The Mother of Christ.

On the way she met Saint Elizabeth.
Where are you going,
My dear sister?

I am goint to the church,
To listen to
the vespers.

Sister, do not go to church;
They say you are going to
Bear a son.

You will have him at the glorious day,
When the wells’ water
Is frozen,
.
And what news it would be,
If a maid gave birth
To a son.

She gave birth on the glorious day,
When all the wells’ water
Was frozen.

Not a bird, not a quail,
Only winter,
Only blizzards.

Only one well’s water did not freeze,
The one where Mary
Was bathing her son.