Priletel vták
(A bird flew in)

Slovak

Priletel vták milej na okienko.
Či spíš, milá, moje srdulienko,
či spíš, milá, či ma slyšíš.

Nespím, nespím,
aj ja Teba slyším, ale Ti ja,
otvoriť Ti nesmiem,
bo mám frajera na vojne.

Tak sa oni spolu zhovárali,
až sa oni po rečiach poznali,
oba horce zaplakali.

Vitaj milý, z ďalekej krajiny,
akie si mi priniesol noviny?
Čo sa v šírom svete deje?

Takú som Ti novinu priniesol,
že som celý dorúbaný prišiel,
dorúbaný, dostrieľaný.

Choď že, milá, do tej apatieky
a dones mi všelijakie lieky,
všelijakie medecíny.

Pokým milá z apatieky prišla,
už milýho zomretýho našla,
zomretýho, neživýho.

Choď že, milá, k pánu farárovi,
nech napíše lístok hrobárovi,
nech vykope hrôbčok nový.

Na tom hrobe trojaké znamení,
že tu leží Janík premilený,
dorúbaný, dosekaný,
dorúbaný, dosekaný.
A bird perched on the little window
Do you sleep, my little heart,
Do you sleep or can you hear me?

I don't sleep,
And I can hear you but I can't
Open the window
Because my love is at the war.

So they were talking,
And grew to know each other by doing so,
And they both cried.

Welcome back, dear, from a faraway land,
What news have you brought me?
What's going on in the wide world?

I brought you such news
That I am wounded,
Sliced and shot at.

Go, my dear, to the pharmacy,
And bring me some medicine,
Every kind of medicine.

When she came back from the pharmacy,
She found her beloved already dead,
Dead and lifeless.

Go, my dear, to the priest,
Tell him to write a note for the sexton,
So that he would dig a new grave.

On that grave, three signs:
One to say our beloved Johnny rests here,
Sliced and shot at,
Sliced and shot at.