Vlaštověnka lítá
(The swallow is flying around)

Czech

Vlaštověnka lítá
povídá, že svítá,
svítá, svítáníčko,
na moje srdéčko.

Kdybych měla klíče
od toho svítání,
nedala bych svítat
ani do snídání.

Už je tu den bílý,
vstávaj hore milý,
vstávaj mé srdéčko,
vychází slunéčko.
The swallow is flying around
saying, the dawn is coming,
dawn, it is dawning
on my heart.

If I had a key
to that dawn,
I wouldn’t let it come
even in the late morning.

Bright day has already come,
get up, my dear,
get up, my heart,
the sun is rising.