Loomine
(Creating)

Estonian

Sinisirje linnukene,
sinisirje, kulde kirje
lendas meie koppelisse.

Kolm oli põesast koppelissa:
üks oli sinine põesas,
teine oli punane põesas,
kolmas kullal kirjutatud.

Põlgas ta sinise põesa,
põlgas ta punase põesa,
võttis kulda armaaksi.

Hakkas ta pesa tegema.
Tegi kuu, tegi kaksi,
tegi tüki kolmat kuuda,
nädaliku neljat kuuda,
viiendiku viiet kuuda.

Hakkas ta mune munema.
Munes kuu, munes kaksi,
munes kuu kolmat kuuda,
nädaliku neljat kuuda,
veerandiku viiet kuuda.
Hakkas poegi haudumaie.
Haudus kuu, haudus kaksi,
haudus kuu kolmat kuuda,
nädaliku neljat kuuda,
veerandiku viiet kuuda.

Üks sai kuuks
Kuuramaale, teine päevaks
Pärnumaale, kolmas ilmale imeksi,
neljas täheks taevaaksi,
viies vikerkaariks veeremaie.
A blue bird,
a blue, golden, colorful bird
flew to our meadow.

There were three bushes on the meadow:
one was a blue bush,
one was a red bush,
the third was a golden bush.

She did not care about the blue bush,
she did not care about the red bush,
she was pleased with the golden bush.

The bird started to build a nest:
she built it for a month, for another month,
for a third month,
for a week on the forth month,
a bit on the fifth month.

She started to lay eggs:
laid for a month, for another month,
for a third month,
for a week on the forth month,
a bit on the fifth month.
She started to hatch the eggs:
hatched for a month, for another month,
for a third month,
for a week on the forth month,
a bit on the fifth month.

One chick became the moon for Kurland,
the second became the sun for Pärnu county,
the third became the world,
the fourth became the stars,
the fifth became the rainbow.