ბატონების ნანინა [Bat’onebis nanina]
(Cradle song of the lords)

ნანინანა ბატონებო, ნანინანა ბატონეიებს ნანა,
დატკბით ტკბილად ბატონო.

ამ ბატონების დედასა, ნანინანა დიდოვ ბატონო,
უდგია ოქროს აკვანი, ნანინანა დიდოვ ბატონო,

შიგ უწევთ ბატონიშვილი, ნანინანა დიდოვ ბატონო,
ხანდიხან გადაარწევენ, ნანინანა დიდოვ ბატონო,

ხანდიხან ნანას ეტყვიან, ნანინანა დიდოვ ბატონო,
ნანინანა ბატონებო, ნანინანა ტკბილად ბატონო.
naninana bat’onebo, naninana bat’oneiebs,
ou nana, dat’k’bi’ t’k’bilad bat’ono.

am bat’onebis dedasa, naninana didov bat’ono,
udgia okros ak’vani, naninana didovo bat’ono,

shig uts’evt bat’onishvili, naninana didov bat’ono,
xandixan gadaarts’even, naninana didov bat’ono,

xandixan nanas et’qvian, naninana didov bat’ono,
naninana bat’onebo, naninana t’k’bilad bat’ono.
Lullaby, oh lords, naninana, oh lords,
Nana, amuse yourselves sweetly, oh lord.

By the mother of these lords, naninana, great lord,
There stands a golden cradle, naninana, great lord.

Within lies the lord’s prince, naninana, great lord,
From time to time one rocks it, naninana, great lord.

From time to time one tells him, naninana, great lord,
Lullaby, oh lords, naninana, amuse yourselves sweetly, lord.