ჩელა [Chela]
(Chela)

აშო ჩელა, იშო ბუსკა,
- ოუ ნანა სკანი ცოდა, ნანინა -
სი მონობას გეგაფილი
- ოუ ნანა სკანი ცოდა, ნანინა -

სი კისერი ელაფირი,
სი უგურე, სი უჩონჩხე.

ჩელა სო ულ, დარჩელიშა,
აშ ვამგართე შკა სერიშა.
Asho Chela, isho Buska,
- ou nana, sk’ani tsoda, nanina -
Si monobas gegapili
- ou nana, sk’ani tsoda, nanina -

Si k’iseri elapiri,
Si ugure, si uchonchxe.

Chela so ul, Darchelisha.
Ash vamgarde shk’a serisha.
Here Chela, there Buska,
- ou nana, you poor thing -
You are used to being enslaved.
- ou nana, you poor thing -

You are meek and tired,
Your neck is sore.

Chela, where are you going? To Darcheli [a village name].
You won't be back till midnight.