აკვნის სიმღერა [Ak'vnis simghera]
(Cradle song)

Georgian, Ach’ara

ეს აკვანი ხარატული,
შიგ ვაჟია ჩახატული.

ეს აკვანი წაბლისაო,
შიგა მწოლი დარბისაო.

ეს აკვანი თხილისაო,
შიგა მწოლი ლხინისაო.

ეს აკვანი ბჟოლისაო,
შიგა მწოლი ბროლისაო.
es ak’vani kharat’uli,
shig vazhia chakhat’uli.

es ak’vani ts’ablisao,
shiga mts’oli darbisao.

es ak’vani tkhilisao,
shiga mts’oli lkhinisao.

es ak’vani bzholisao,
shiga mts’oli brolisao.
The cradle is carved,
and a boy inside, as if painted.

The cradle is of chestnut,
and the boy can already run around.

The cradle is hazelnut,
and the boy has has brought happiness.

The cradle is walnut,
and the boy is (as dear as) crystal.