მზე შინა [Mze shina]
(Sun within)

Georgian, Guria

მზე შინა და, მზე გარეთა, მზევ შინ შემოდიო,
ჩვენ ვაჟი დაგვბადებია, მზევ შინ შემოდიო,
ვაჟის მამა შინ არ არის, მზევ შინ შემოდიო,
ქალაქს არის აკვნისთვინა, მზევ შინ შემოდიო,
მზე დაწვა და მთვარე შობა, მზევ შინ შემოდიო.
Mze shina da, mze gareta, mzev shin shemodio,
Chven vazhi dagvbadebia, mzev shin shemodio,
Vazhis mama shin ar aris, mzev shin shemodio,
Kalaks aris ak’vnistvina, mzev shin shemodio,
Mze dats’va da mtvare shoba, mzev shin shemodio.
Sun within, sun without, sun please come in,
To us is born a son, sun please come in,
The baby’s father is not at home, sun please come in,
He’s in the city looking for a cradle, sun please come in,
The sun laid down and bore the moon, sun please come in.