ოქრო მჭედელო [Okro mch’edelo]
(Goldsmith)

Georgian, Mshketi

Okro mch’edelo mch’edelo,
Okro mch’edelo mch’edelo.

Chit’is nali mip’ovnia,
- okro mch’edelo mch’edelo -
Erti bari gamik’ete.
- okro mch’edelo mch’edelo -

Rats rom imas gadarcheba,
Erti tokhi gamik’ete.

Rats rom imas gadarcheba,
Erti tsuli gamik’ete.

Rats rom imas gadarcheba,
Erti dana gamik’ete.
Goldsmith, goldsmith,
Goldsmith, goldsmith!

I’ve found a bird’s shoe,
- goldsmith, goldsmith... -
Make me a shovel!
- goldsmith, goldsmith... -

And with what’s left,
Make me a hoe!

And with what’s left,
Make me a spade!

And with what’s left,
Make me a knife!