ოროველა [Orovela]
(Ploughing Song)

გადი გამოდი გუთანო,
ღირღიტავ ბანი უთხარო,

სახნის საკვეთო გაუსვი,
რომ კაჭაჭს ძირი უთხარო.

შენი ჭირიმე გუთანო,
მაგ შენი მრუდე ყელისა.

შენა ხარ პურის მომყვანი,
დამძველებელი ქერისა.
gadi gamodi gutano,
ghirghit'av bani utkharo,

sakhnis sak'vetav gausvi,
rom k'ach'ach's dziri utkharo.

sheni ch'irime gutano,
mag sheni mrude qelisa.

shen khar p'uris momqvani,
damdzvelebeli kerisa.
Go out and come back, my plow,
sing the bass, little wheel;

Cut into the ground,
cut the roots of the weeds.

My cherished plow,
with your crooked neck,

You are the bringer of bread,
and the protector of barley.