საოხუნჯო ფერხული [Saokhunjo Perkhuli]
(Humorous Round-dance)

Georgian, Imereti

გოგოს ვეპარებოდი, ღობეს ვეფარებოდი.
ქალებმა შექმნეს პუტუნი, მე გარეთ გამოვპლაკუნდი.

ჭყინტი ყველის ჭამა მიყვარს, კბილის გაკრაჭუნებაო,
ლამაზ გოგოს კოცნა მიყვარს, გულში ჩახუტუნებაო.

გოგომ ტყეში დამიტირა, ჩიტი ბუდე ვიცი მეო.
ერთი ორი ქე ვაკოცე, მისი სულის ჭირიმეო.

წისქვისლ პური მივურიგე, გამოვიდა მინდორი,
ჩვენ წავალთ და თქვენ დარჩებით, ბრძანდებოდეთ მშვიდობით.
Gogos vep’arebodi ak’vans veparebodi
Kalebma sheknes p’ut’uni me garet gamovt’unt’uldi

Ch’quint’I qvelis ch’ama miqvars k’bilis gak’rach’unebao
Lamaz gogos d’otsna miqvars gulshi chakhut’unebao

Gogom t’qeshi damip’ira chit’is bude vitsi meo
Erti ori ke mak’otsa misi gulis ch’irimeo

Ts’iskvils p’uri davurige ts’amovedi mindobito
Tkven ts’akhvalt da chven davrchebit brdzandebodet mshvidobito.
I was stealing away from the girl. I was covering the cradle.
The women started gossiping. I was outside fooling around.

I love eating cheese, and when it makes my teeth squeak.
I love a beautiful girl’s kiss, and cherishing her in my heart.

The girl in the forest told me, “I know where there is a bird’s nest.”
She gave me a kiss or two. May her heart’s woes be mine.

I lined up the grain at the mill, and came back trustingly.
You will leave and we will stay. Farewell and peace.