შაირები [Shairebi]
(Verses)

Georgia, Ach’ara

Gogov, gogov, k’isk’isao, ak chamodi ts’qlis p’irsao,
Tsqali masvi k’ok’itao, gamadzghevi k’otsnitao.

Daridarida, duridurida...

Guriashi gadavedi, gadmovit’ane helebi,
Ratskha dedam shen gagzarda, uuqvavdes mas khelebi.

Khulos zedan kedlebio, am chem ch’ibnis dednebio,
Lamazebis danakhvaze, erbosavit davdnebio.

Miqvarda chemi nabadi, gamtenebeli ghamisa,
Davts’vebi sizmrad chamqveba, dardi lamazi kalisa.

Gogov sheni ts’eli ts’minda, momiksove ch’reli ts’inda,
Misi chatsma dzalian minda, sheni dzia qainad minda.

Am chven baghis bolosao, mivatesav bolok’sao,
Modi gogo meshaire, vin mougebs bolosao.

Shevardeni amoprinda abreshumis budidana,
Gogov erti vashli mome, amoighe ubidana.

Satamasho vashli mkonda, gadavtsvale biashio,
Nene, ra k’ai gogoebi khart chagepurchknet qiashio.
Hey, girl, with ringing laughter, come down to the spring,
Give me some water to drink, and fill me with your kisses.

Daridarida, duridurida, daridaida, duridurida...

I went to Guria (a region), to get some money.
Who raised you, girl? May her hands blossom.

Above Khulo (a village) are hills, like the pipes in my chiboni (a kind of bagpipe).
When I see beauty, I melt like ghee.

I loved my nabadi (a shepherd’s woolen cloak), which kept me warm all night.
I’ll lie down, and dream about beautiful girls.

Girl, you have a slender back, sew me some colorful socks,
I really want to wear them, and I want your uncle to become my relative.

At the end of our garden I’ll plant radishes,
Come on, girl challenge me with verses, let’s see who will win in the end.

A falcon flew up from a silk nest.
Girl, give me an apple, take it from your bosom.

I had a toy apple, but exchanged it for a quince.
Wow, what great girls you are, I want to cling to your neck.