წინწყარო [Ts’ints’q’aro]
(By the spring)

Georgian, K'akheti

წინწყარო ჩამოვიარე,
წინწყარო ჩამოვიარე.

წინ შემხვდა ქალი ლამაზი,
კოკა რომ ედგა მხარზედა.

სიტყვა უთხარ და იწყინა,
განრისხდა, დადგა განზედა.
Ts’ints’q’aro chamoviare ts’ints’q’aro,
Bich’o da ts’ints’q’aro chamoviare.

Ts’in shemkhvda kali lamazi ts’in shemkhvda,
Bich’o da k’ok’a rom edga mkharzeda.

Sit’q’va vutkhar da its’q’ina sit’q’va utkhari,
Bich’o da ganriskhda gadga ganze da.
I was passing by the spring,
My boy, I was passing by the spring.

There I met a beautiful woman,
My boy, with a jug on her shoulder.

I spoke just one word to her,
My boy, and she left, offended.