წმინდაო ღმერთო [Ts’mindao Ghmerto]
(Holy God)

Georgian, K'akheti

წმინდაო ღმერთო,
წმინდაო ძლიერო,
წმინდაო უკვდავო,
შეგვიწყალენ ჩვენ.
უფალო ძლიერო,
შეგვიწყალე ჩვენ.
Ts’mindao ghmerto,
Ts’mindao dzliero,
Ts’mindao uk’vdavo,
Shegvit’s’qalen chven.
Upalo dzliero,
Shegvit’s’qalen chven.
Holy God,
Holy most powerful one,
Holy immortal,
Have mercy on us.
Most powerful Lord,
Have mercy on us.