ურმული [Urmuli]
(Wagoner's Song)

Georgian

გასწიე ხარო გასწიე
საცა გათენდებაო,
მზე ამოგვისწრებს დაცხება
გზაც უფრო დამძიმდებაო.

აღზევანს წავალ მარილზე
მარილს მოვიტან ბროლსაო,
ჯერ დედას გადავეხვევი,
მერე შვილსა და ცოლსაო.

შენ გენაცვალე კამეჩო
ნიკორა ზაქის დედაო,
შენი დაზრდილი ზაქები
მიმიდის მარილზედაო.
gasts'ie kharo gasts'ie
satsa gatendebao,
mze amogvists'rebs datskheba
gzats upro damdzimdebao.

aghzevans mival marilze
marils movit’an brolsao,
jer dedas gadavexvevi
mere shvilsa da tsolsao.

shen genatsvale k’amecho
nik’ora zakis dedao,
sheni dazrdili zakebi
mimidis marilzedao.
Pull, my oxen, pull;
it will soon be daylight.
The sun will overtake us, it will become hot,
and the trip will become more difficult.

I am going to Aghzevan for salt,
to bring back crystal-clear salt:
Once home I will embrace my mother,
then the children and my wife.

You, my buffalo, my good nik'ora,
mother of buffalo calves,
Your calves, which you raise,
will go with me for salt.