Μαύρα ρούχα [Mavra rouxa]
(Black clothing)

Greek

Όσο βαρούν τα σίδερα αμάν αμάν
Βαρούν τα μαύρα ρούχα
Υιατί τα φόρεσα κι εγώ κόσμε ψεύτη
Υια μια αγάπη που ‘χα

Αμάν είχα και υστερήθηκα το μωρό μου
Θυμούμαι και εστενάζω
Άνοιξε γης μέσα να μπω κόσμε ψεύτη
Κόσμο να μην κοιτάζω
Óso varoún ta sídhera amán amán
Varoún ta mávra roúxa
Yiatí ta fóresa ki eghó kózme pséfti
Yia mia aghápi pou ‘xa

Amán íxa ke isteríthika to moró mou
Thimoúme ei estenázo
Ánoikse ghis mésa na bo kózme pséfti
Kózmo na min kitázo
How heavy the chains
And the black clothing
Because I wore it
For a love I had

I had and lost
I remember and sigh
Open earth, I will go inside
so as not to look at the world