Μέρα μέρωσε [Mera merose]
(Dawn breaks)

Greek

Μέρα μέρωσε
Τώρα η αυγή χαράζει
Τώρα τα πουλιά

Τώρα τα πουλιά
Τώρα τα χελιδόνια
Τώρα κελαηδούν

Τώρα κελαηδούν
Τώρα λαλούν και λένε
Ξύπνα αφέντη μου

Ξύπνα αγκάλιασε
Κορμί κυπαρισσένιο
Κι άσπρονε λαιμό
Dawn breaks
Now the birds sing
Now the little birds

Now the birds
And the crickets
They're chirping

They're chirping
They sing and say
Wake my friend

Wake and embrace me
Body like a cypress
And a white throat