Νάνι νάνι το παιδί [Nani nani to pedhi]
(Sleep sleep child Greek lullaby (Epirus))

Νάνι νάνι το παιδί
Όσο να 'ποκοιμηθεί
Όσο να 'ρθει η μάνα του
Να του φέρει λούλουδα
Ωρέ, να του φέρει λούλουδα
Μόσχος και γαρούφαλα
Nani nani to pedhi
Oso na ’pokimithi
Oso na ’rthi i mana tou
Na tou feri louloudha
Ore na tou feri louloudha
Moskhos ke gharoufala
Sleep sleep child
So you will go to sleep
So your mama will come
Bringing you flowers
Oh, bringing you flowers
Carnations and daisies