Νανούρισμα της Καππαδοκίας [Nanourisma tis Kappadokias]
(Lullaby from Cappadocia)

Greek/Turkish

Του Χαγιαδιού μου τ' άσλαμα
Τ' Αχτσερενιού μ' το φτέδι

Nenni nennim üyürmü la
Yavrüm küçük böyürmü la

Νανί, νανί, μικρό μ' νανί
νανί το χαϊδεμένο

Nenni deyip üyüttüğüm
Elma verip avüttüğüm

Κοιμάται οπού να το χαρώ
και να το διω μεγάλο
Και να το διω της παντρειάς
και ακόμα πιο μεγάλο.
Tou Xaghiadhioú mou t' áslama
T' Axtserenioú m' to ftédhi

Nenni nennim üyürmü la
Yavrüm küçük böyürmü la

Naní, naní, mikró m' naní
naní to xaïdheméno

Nenni deyip üyüttüğüm
Elma verip avüttüğüm

Kimáte opoú na to xaró
ke na to dhio meghálo
Ke na to dhio tis pantreiás
ke akóma pio meghálo.
?? (place names)
??

Sleep sleep, I wonder if she sleeps
my little baby, I wonder if she grows

Sleep, sleep, little one, sleep
Sleep, my treasured/adored one

I’ll sing you to sleep with a lullaby
I’ll give you an apple to console you

Go to sleep that I may rejoice
and you will grow
And then you will marry
and still keep growing