Θα τραγουδήσω ν-αγαλινά [Tha traghoudhiso n-aghalina]
(I will sing sweetly)

Greek

Θα τραγουδήσω ν-αγαλινά
τώρα το βράδυ-βράδυ
Και θα ακούσω αλάργα
Κατάκαημένη αγάπη μ
τώρα το βράδυ-βράδυ.

Να άκουσαν τα εννιά χωριά
Τα δεκαπέντι κάστρα

Να ακούσει η μάνα μ πέρδικα
Η αδελφή μ τρίγωνα

Στο παραθύρι κάθομαι
Το ήλιο συνορίζω
I will sing sweetly
now the evening and night
Those far away are listening
my poor love
mow the evening and night

The nine villages are listening
The fifteen castles

My mother the partridge listens
And my sister the dove

I sit by the window
The sun is setting