Τρυγόνα [Trighóna]
(Turtle-dove)

Αυτού ψηλά που περπατείς
Τρυγόνα μ' τρυγόνα
Και χαμηλά κοιτάζεις
Τρυγόνα μου γραμμένη
Μην είδες τον ανγγέλη μου
Τρυγόνα μ' τρυγόνα
Τον αγαπητικό μου
Και στέκω μαραμένη

Εψές προψές τον είδαμε
Τρυγόνα μ' τρυγόνα
Στον κάμπο ξαπλωμένο
Τρυγόνα μου γραμμένη
Μαύρα πουλιά τον τρώγανε
Τρυγόνα μ' τρυγόνα
Και άσπρα τον τρυγήρουσαν
Και στέκω μαραμένη
Aftoú psilá pou perpatís
Trighóna m' trighóna
Ke xamilá kitázis
Trighóna mou ghramméni
Min ídhes ton angéli mou
Trighóna m' trighóna
Ton aghapitikó mou
Ke stéko maraméni

Epsés propsés ton ídhame
Trighóna m' trighóna
Ston kámbo ksaploméno
Trighóna mou ghramméni
Mávra pouliá ton tróghane
Trighóna m' trighóna
Ke áspra ton trighírousan
Ke stéko maraméni
On high, where you step,
turtle-dove, my turtle-dove
And low where you look,
turtle-dove, composed one
Don't you see my angel,
turtle-dove, my turtle-dove
My dear one.
and I stand withered

They saw him yesterday
turtle-dove, my turtle-dove
Lying in the plain.
turtle-dove, composed one
Black birds ate him,
turtle-dove, my turtle-dove
And the white ones harvested.
and I stand withered