Én kimenék küskertembe
(I went into my little garden)

Hungarian

Én kimenék küskertembe
Virágom nézni,
S hát leütte ­z őszi harmat
Virágom színyit.

Ritta sétál küs gerice
Fejér lábával,
Fejér lába kék e szárnya
Jaj de gyöngyen járja.

Megszólítá küs gerice
Hát fülemile,
Fülemile ­z én szeretőm
Olyan szerelmes.

Gyere bé gyere bé édes rózsám
Légy arany almám.
Nem mehetek édes szüvem
Mert megutáltál.

(S én helyembe te magadnak
Mást választottál,
Sem nem szebbet, sem nem jobbat,
De még olyant sem.)

Ugyan megnézd édes rózsám
Kit választottál,
Tiszta víznek színye alól
Mérget ne igyál.
I went to my little garden
To look at my flower,
And saw that autumn's dew
Has faded its colors.

There's a little turtle dove walking there
With white feet,
White feet, blue its wings,
How proudly it walks!

The little turtle dove said,
Oh nightingale,
It's the nightingale I love,
Love so much.

Come in, come in, my sweet rose,
Be my golden apple.
I can't, my sweet sovereign,
Because you don't like me now.

(Instead of me
You have chosen another,
Neither more beautiful, nor better,
Not even as good as me.)

Take a good look, my rose,
At whom you have chosen.
That, though it looks like clean water,
You won't drink poison.