A Chomaraigh Aoibhinn Ó
(Sweet Comeragh)

Irish

Mo bheannacht óm' chroí
Dod' thir 's dod' shléibhte
A chomaraigh aoibhinn ó
Is dod' mhuintir shuairc
Ar dual dóibh féile
A chomaraigh aoibhinn ó
Do shrutháin gheala
'S do choillte craobhach
Do ghleannta meala
'S do bhánta léire
Ó grá mo chroí
Iad siúd le chéile
A chomaraigh aoibhinn ó

Is dathúil breá
Do chruacha scéimchruth
A chomaraigh aoibhinn ó
Nuair a lasaid suas
Le hamharc gréine
A chomaraigh aoibhinn ó
Na faillte 's leacain
Ar gach taobh diot
Mar bhrata sróil
Le seolta gleásta
Nuair a scaipeann an drúcht
Anuas ón spéir ort
A chomaraigh aoibhinn ó

Do bhíos thar sáile
Seal i gcéin uait
A chomaraigh aoibhinn ó
I ndúthaigh fáin
Ag déanamh saoithair
A chomaraigh aoibhinn ó
Ach b'obair tháir liom
Cnuasach gréithre
I bhfad óm' ait
Fé scáil do shléibhte
Is chas mé arís ort
A phlúr na nDéise
A chomaraigh aoibhinn ó
My heartfelt blessings
On your valleys and mountains
Sweet Comeragh
And on your cheerful people
So naturally kind
Sweet Comeragh
On your shining streams
And your leafy woodlands
Your honeyed slopes
And your gleaming meadows
My heart fills with love
For all of them surely
Sweet Comeragh

Your rugged peaks
Are a handsome sight
Sweet Comeragh
As the rising sun
Sets them aflame
Sweet Comeragh
Cliffs and steep slopes
In every direction
Like a satin weave
From a magic loom
As the dew falls
From the heavens high
Sweet Comeragh

I was a while away
From your beauty
Sweet Comeragh
Slaving so hard
In a foreign land
Sweet Comeragh
Base work it was
Just making a living
Far from my home
'Neath the shade of your mountains
So I came back to you
The flower of the Déise
Sweet Comeragh