An mhaighdean mhara
(The Mermaid)

Irish

Is cosúil gur mheath tú nó gur thréig tú an greann
Tá an sneachta go freasach fá bhéal na mbeann'
Do chúl buí daite is do bhéilín sámh
Siúd chugaibh Mary Chinidh 's í 'ndiaidh an Éirne 'shnámh

A mháithrín mhilis duirt Máire Bhán
Fá bhruach an chladaigh 's fá bhéal na trá
Maighdean mhara mo mhaithrín ard
Siúd chugaibh Mary Chinidh 's í 'ndiaidh an Éirne 'shnámh

Tá mise tuirseach agus beidh go lá
Mo Mháire bhroinngheal 's mo Phádraig bán
Ar bharr na dtonna 's fá bhéal na trá
Siúd chugaibh Mary Chinidh 's í 'ndiaidh an Éirne 'shnámh

Tá an oíche seo dorcha is tá an ghaoth i ndroch aird
Tá an tseisreach 'na seasamh is na spéarthaí go hard
Ach ar bharr na dtonnta is fá bhéal na trá
Siúd chugaibh Mary Chinidh is í i ndiaidh an Éirne shnámh
You seem to be fading away and abandoning joy
The snow is heavy by the mouth of the sea
Your bright golden tresses and small gentle mouth
We give you Mary Kinney who swims forever in the Erne

Darling mother, cries Máire Bhán
From the edge of the shore and the mouth of the sea
A mermaid is my noble mother
We give you Mary Kinney who swims forever in the Erne

I'm tired and weary and will be till dawn
For my darling Mary and my Pádraig bán
On top of the waves and by the mouth of the sea
We give you Mary Kinney who swims forever in the Erne

The night is dark and the wind is strong
The Plough can be seen high in the sky
But on top of the waves and by the mouth of the sea
We give you Mary Kinney who swims forever in the Erne