An raicín álainn
(The beautiful comb)

Irish

Bhí mise lá breá Fómhair
Ó, casadh cailín óg orm
'S mé ag dul an ród seo siar
'S í ag bleán na bó cois claí
Bhí sí chomh deas ar ndóigh leis
An rós a bhí ina haghaidh
"Sé mo léan gan mé is tú pósta
Is tú an ainnir a bhreoigh mo chroí"

"Ó tá sé luath go leor againn
A bhuachaillín óg," a deir sí
"Go mbainfidh muid spraoi as an óige
Is go gcuirfidh muid spóirt 'un cinn"
"Ach téanam liomsa go hEochaill
A' baint an fhómhair bhuí
'S tá mise óg go leor
Leis an spóirt a chuir 'un cinn"

Chuaigh muid isteach i dteach an óil
Agus ar ndóigh, shuigh muid síos
Bhí fíon is branda ar bord againn
Agus mise a bhí dhá roinnt
Bhí chuile ní ar bord againn
Ach is ormsa a bhí a íoc
Mar gur bhuail sé siar an bóithrín uaim
Is mo raca ina phóca thíos

"S nach brónach an bhean go lá mé
A stóirín óg," deir sí
"Ní dhéanfaidh mé spraoi na gáirí
Go dtiocfaidh sé an ród seo arís
Tá gruaig mo chinn le fána uaim
'S gan aon cheo agam a réiteodh í
Ó cháill mé an raicín álainn
A bhíodh go hard i gcúl mo chinn"

Tiocfaidh sé an ród seo amárach
'S cuir céad fáilte faoi
Socraigh cathaoir chláir do
Go hard i lár an tí
Bain a hata dhá cheann
'S ná bíoch cás ná náire ort faoi
Nó go bhfaighidh tú an raicín álainn
A bhí go hard i gcúl mo chinn
One fine autumn day
As I headed west along this road
I came across a young maiden
As she milked her cow beside the ditch
She was so fair
And her face was like a rose
"I wish you would marry me
For you have my heart beguiled"

"Oh it's soon enough for us to marry
Young man," she said to me
For first we should enjoy our youth
And have good fun and spree"
"Come with me to Youghal
When the harvest is being saved
And I am young and hearty
For some fun I am prepared"

We went into the tavern
Where we sat comfortably
Wine and brandy were put on the table
And I shared it out
There was plenty on the table
But I had to pay for everything
For he left me there and headed west
With my comb in this pocket

"I'm the sad woman until morning
My young love," said she
"I will not laugh or be merry
Until he returns this way
My hair is falling about me
And there's nothing to style it
Since I lost my beautiful comb
That used to be placed high in my hair"

He'll come this roadway tomorrow
And welcome him heartily
Fix a wooden chair for him
In the center of the house
Take his hat off his head
And don't feel embarrassed by it
And there you'll find my lovely comb
That used to be placed high in my hair