Cá rabhais ar feadh an lae uaim
(Where were you all day)

Irish

Cá rabhais ar feadh an lae uaim, a bhuachaillín ó?
Cá rabhais ar feadh an lae uaim, a lao ghil is a stór?
Ag fiach is ag foghlaireacht, a mháithrín ó
Agus c6irigh mo leaba, táim breoite go leor.

Cad a d'ithis do do dhinnéar, a bhuachaillin ó?
Cad a d'ithis do do dhinnéar, a lao ghil is a stór?
D'itheas sicíní nimhe ar phláitíní óir
Agus cóirigh mo leaba, táim breoite go leor.

Cad fhágair ag do athair, a bhuachaillín ó?
Cad fhágair ag do athair, a lao ghil is a stór?
Mo chóiste is ceithre capaill, a mháithrín ó,
Agus cóirigh mo leaba, táim breoite go leor.

Cad a d'fhágais ag do mháthair, a bhuachaillín ó?
Cad a d'fhágais ag do mháthair, a lao ghil is a stór?
Mo bha, mo chuid talaimh, a mháithrin ó
Agus cóirigh mo leaba, táim breoite go leor.

Cad a d'fhágais do do ghrá geal, a bhuachaillín ó?
Cad a d'fhágais do do ghrá gheal, a lao ghil is a stór?
Croch ard chun a crochta agus téad láidir chóir
Agus cóirigh mo leaba, táim breoite go leor.
Where were you all day, my little boy o?
Where were you all day, my bright calf and treasure?
A-hunting and a-fowling, my little mother o
Make my bed for I am quite sick.

What did you eat for dinner, my little boy o?
What did you eat for dinner, my bright calf and treasure?
I ate poisoned chickens on golden plates
Make my bed for I am quite sick.

What have you left to your father, my little boy o?
What have you left to your father, my bright calf and treasure?
My coach and four horses, my little mother o
Make my bed far I am quite sick.

What have you left to your mother, my little boy o?
What have you left to your mother, my bright calf and treasure?
My cows and my land, my little mother o
Make my bed far I am quite sick.

What have you left to your true love, my little boy o?
What have you left to your true love, my bright calf and treasure?
A high scaffold to hang her and a good strong rope
Make my bed for I am quite sick.