Éirigh is cuir ort do chuid éadaigh
(Arise now and dress yourself quickly)

Irish

Éirigh is cuir ort do chuid éadaigh
Go mbearrfaidh mé féin do chúl
Go dtéimid 'soir Easbog na hÉirne
Go gceanglaítear mé 'gus tú
Tá grá agus cion agam féin ort
A chuid den tsaol éalaigh liom
'S nach duine dona gan chéill
Óró scarfadh ó chéile sinn

Aisling a chonaic mé 'réir
Ar leabaidh 'gus mé 'mo luí
Go dtáinig sí chugam mar fhéirín
Ainnir na gciabh-fholt buí
Bhí a hórfholt snoite go féar léi
Is níl tuile á mhéid nach gclaífeadh
Ó's, a Rí, cé'r mhiste don chléir é
Dá gcodlóinn aréir le mnaoi?

Muna dtig tú go luath ar láimh liom
Ní fada a bheas mé beo
Nó tá an grá in mo chroí duit ag méadú
'S mo chiapadh d'oíche is ló
Cuirfead maointe sróill agus síoda ort
'S iad greannta le lásaí óir
A rúnsearc déan réidh agus triall liom
Is caithfimid saol faoi shó

'S trua gan mise 's an Niamh bheag
Na leice mílte ó chuan
In oileán an Chlochair Bhig Chraobhaigh
Mar a thiteas na néalta 'un suain
An áit a mbíonn nead ag an éanlaith
An t-iolar, an ghéag 's an chuach
Chuirfinnse geasa 'r an éan bheag
Solas an lae thabhairt uainn
Arise now and dress yourself quickly
'Til I gaze once again on your brow
And we'll go to the Bishop of Erin
In wedlock to pledge our vows
I love and cherish you dearly
Elope with me, love of my heart
Wouldn't the person be silly or foolish
That would try to keep us apart?

Last night in a vision I saw her
As I lay asleep on my bed
She came to me as a treasure
This beautiful golden-haired maid
Her golden locks trailed on the green grass
A spate of beauty that none could surpass
And why should it worry the clergy
If I slept with my true love last night?

If you do not come soon to be with me
Not much longer on earth will I stay
For this love in my heart is expanding
And torments me by night and by day
I'll dress you in silks and in satins
Trimmed neatly in braids of gold
My true love, prepare now and join me
And we'll live in contentment untold

I long that myself and my little love
Were together and away out at sea
On a lonely and wooded island
As the clouds glide we’d go to sleep
And small birds could peacefully nest there
Where the eagle and cuckoo would dwell
And I'd cast a spell on a small bird
The brightness of day to quell