Óró mo bháidín
(Oh my little boat)

Irish

Óró mo bháidín
a' snámh ar an gcuan
Óró mo bháidín
Óró mo churraichín ó
Óró mo bháidín

Crochfaidh mé seólta
'gus rachaidh mé siar
'S go hoíche Fhéile Eoin
ní thicofaidh mé aniar

'S nach breá í mo bháidín
a' snámh ar an gcuan
'S na maidí á dtarraingt
go láidir 's go buan

'S nach éachtach a' léimneach
thar thonnta árd'
'S nach eadtrom í iompar
aníos thar an trá

Óró mo bháidín
a' snamh ar an gcuan
Óró mo bháidín
Faighimís na maidí
is téimís chun siúil
Óró mo bháidín
Oro my little boat
Swimming in the harbour
Oro my little boat
Oro my little currach
Oro my little boat

I'll hoist the sail
and journey west
And until St John's Eve
I'll not return

Isn't she a fine boat
Swimming in the harbour
With her oars pulling
strong and steady

Does she not move with grace
over high waves
And how sweetly
she rides in on the tide

Oro my little boat
Swimming on the harbour
Oro my little boat
Let us raise the oars
and let us set off
Oro my little boat