Réidhchnoc Mná Duibhe
(Hill of the Dark Woman)

Irish

Is fada mé ar buaireamh ag cur tuairisc mo ghrá
Trí ghleanntán dubhach uaigneach do mo ruagairt chun fáin
Ach a samhail siúd ni bhfuaireas cé gur chuardaíos mórán
Ó Chlaisibh na Tuama go dtí Bruachgheal na Má

'S nuair a casadh mo ghrá orm níor lig náire dhom gan suí
Do leagasa mo láimh ar a bráid is ar a croí
Sé dúirt sí, Arú fág mé, ní samhail duit mé
Mar is bean dubhach ar a bhfán mé do ráingigh i do shlí

Is más bean dubhach ar a bhfán tú do ráingigh im shlí
Suigh anseo láimh liom is tabhair dúshlán faoi gach buíon
An tú an maighdean mhánla na dtáithíní buí
Nó an tú an stuairín mhilis, mhánla do sciob Párthas on dTraoi?

Ní haon ní den méid sin, mise féin dá nduraís
Ach cailín ciúin Gaelach ón dtaobh eile thíos
Níor shíneasa mo thaobh deas le haon fhear san ríocht
Agus tóg díom do ghéaga, táim déanach óm’ bhuíon

'S nuair a thógas mo ghéaga dá caol coimín síos
Ba ghile ar a taobh í ná an sneachta ar a gcraoibh
An iad sluaite Chnoc Bhréanainn do ráingigh i mo lín?
Agus uaimse gur léim sí go dtí Réidhchnoc Mná Duibhe

Ba ghile í ná an sneachta is ná an t-airgead bán
Ba ghile í ná an fhaoileann ar líonloch ar snámh
Ba bhreá deas iad a cuacha ina truapaill léi síos
Ar gach taobh dá guailne is iad ag luascadh le gaoith
I have long been sorrowfully seeking my love
Wandering and searching through dark lonely glens
But her like I didn't find though much was hidden
From Claisibh na Tuama to Bruachgeal na Má

And when I met my love I wasn't ashamed to stand
To put my hand on her breast and heart
She said, Oh leave me, I am not of your kind
For a dark (lit. gloomy) woman waiting has met you on your way

If a dark woman has met me on my way
Sit here beside me and defy all your kind
Are you the gracious maiden of the yellow tresses
Or the sweet serene loved one who stole Paris from Troy?

I am nothing like that, I am otherwise
A quiet Irish girl from beneath the other side
I have lain with no man in the kingdom
And take away your arm, I am long away from my kind

And when I lifted my arm from her slender waist
Her side was as bright as the snow on the branches
Are those the fairy hosts of Cnoc Bréanainn coming to me?
And from me she leapt to Reidhchnoc Mná Duibhe

She was brighter than the snow or gleaming silver
Brighter than the seagull swimming on the tide-filled lough
How beautiful were the tresses flowing down
Around her shoulders and streaming in the wind