Iníon an Fhaoit' ón nGleann
(White's daughter of the Glen)

Irish

Siúil, a chuid, bí ag gluaiseacht gan scíth, gan stad, gan fuarú,
Tá an oíche ghairid shamraidh ann is beam araon ar siúl,
Mar a bhfaighimid radharc ar chuanta, ceol, aoibhneas, bailte móra,
Is, a Dhia, nach ró-bhreá an uain í d'iníon an Fhaoit' ón nGleann.

Táimse lán de náire, trí gach beart dá ndearna,
Mar is buachaill óg a chráigh mé is d'imigh uaim mo ghreann.
Ní beo mé mí ná ráithe mura bhfaighe mé póg is grá uait,
Agus fáilte chaoin ó do chairde, a iníon an Fhaoit' ón nGleann.

Bhí mé lá breá aerach i mo shuí ar bhinn an tsléibhe amuigh
Sea chuala an lon is an chéirseach ag seinm os mo cheann;
Is deas a scríobhfainn bhéarsaí is ní deise ná mar léifinn
Stair do do mholadh féinig, a iníon an Fhaoit' ón nGleann.
Walk, my love, keep moving without rest, without stand, without cooling,
There is the short summer night and we both under way,
So that we'll get a view of harbors, music, delight, large towns,
O God, isn't it too grand a time, with White's daughter from the Glen.

I am full of shame, for every deed that I've done,
For it's a young boy that distressed me and left me.
I'll not be alive or speaking a month unless I have your kiss and your love,
And a hearty welcome from your friends, White's daughter from the Glen.

On a fine airy day, I was sitting out on the top of the mountain,
And I heard the thrush and the blackbird singing over my head;
It's nice that I will write verses and it's not nicer than what I will read,
A history praising you yourself, White's daughter from the Glen.