O onda
(Oh wave)

Tavagna Ensemble, Corsica

O onda quand’è tù sorti tù
Di le furie antiche ingullite
Ne ai tutta la storia

O onda o lu toiu lu silenziu
Prufondu più ch’è la tomba
Biancu cum’è a stilettata

O onda quand’è tù canti tù
Hè un voceru chì sbuccia
Cume schjatta a fucilata

Tanti battelli persi
Tante terre à truvà
Tanti porti annigati
Tant’amori à inventà

O onda liscia, liscia, liscia
Linda, linda
Oh wave, when it reaches thee
The wrath of sunken furies
Thou bearest all history

Oh wave, oh thy silence
Deeper than the grave
White like a knife stroke

Oh wave, when thou singest
It is a wail that flowers
Like the sound of a gun

So many boats lost
So many lands to be found
So many harbors buried
So many loves to find

Oh wave, smooth, smooth
Flowing, flowing