Ei auga, auga
(A girl is growing)

Lithuanian

Ei auga, auga kieme mergytė.
Aš ją tankiai lankyčiau
Ir širdužėj laikyčiau.

Ei auga, auga liepa sodnely.
Aš liepelę nukirsčiau
Ir gražiai nutašyčiau.

Aš padaryčiau gražią lovelę.
Mergytę paguldyčiau,
Užmigdyčiau lovelėj.
Oh, a girl is growing, growing in our village,
Often I would visit her
And carry her in my heart.

A linden is growing, growing in the orchard.
The linden I will cut down
And nicely work the wood.

A fine bed I will make,
And on that bed lay down my girl
And get her to sleep.