Liūliai dukrelė
(Sleep, little daughter)

Lithuanian lullaby

Liūliai dukrelė liūliai rutelė
Užmik mano aušrele

Aš greit suverpsiu plonai linelius
Išausiu tau drobelės

Oi aš išausiu baltai drobelės
Pasiusiu marškinėlius

Oi užaugs užaugs mano dukrelė
Kaip krasnioji liepelė

Tai aš sukrausiu dzidzi šarveli
Tai margųjų drobelių

Tai aš sukrausiu dzidzi šarveli
Lai kaip atjos bernelis

Tai aš nuklosiu plonom drobelėm
Dulkėtam vieškelėliui

Savo dukrelei, savo turteliui
Svetimon šalinaitėn

Liūliai dukrelė liūliai vaikeli
Užmik ramaus miegelio
Lullaby daughter, lullaby rue
Go to sleep, little dawn

I will spin fine flaxen thread
I will weave you some cloth

O I will weave you white cloth
I will sew a little gown

O my daughter will grow, she’ll grow
Like a beautiful linden tree

I will fill a great chest
With cloth of many colors

I will fill a great chest
A young man will come riding

I will line it with fine sheets
For the dusty highway

For my daughter, for my treasure
For the distant land

Lullaby daughter, lullaby child
Go to sleep, peaceful sleep