Strazde strazdeli
(Thrush, dear thrush)

Lithuanian

Strazde strazdeli, raibas paukšteli,
Nešokinėk per kelią!
Turiu flintelę užgintavotą,
Sidabrėliu lioduotą.
Sykelį šoviau - plunksnos dulkėjo,
Žemužė padrebėjo.
Antrą kai šoviau - jau nebekėlė,
Giružė ūžtelėjo.
Oi, ūžkit gauskit, girios medačiai!
Maži mano brolyčiai.
Oi, užaugs užaugs mano brolyčiai,
Iškirs girios medačius.
Giružėj kirto, giružėj tašė,
Pagiružy sutašė.
Pasikurdinkis margą dvarelį,
Ant plačio vieškelėlio.
Ant kiek kampelio po alyvėlę
Su devyniom šakelėm.
Į viršūnėlę po gegužėlę,
Kas rytužy kukavo.
Tolei kukavo, kol iškukavo
Dukrytę nuo mamužės.
Oi, eisiu eisiu į tą žemelę,
Kur gyvena be darbelio.
Persitraukdinsiu žalią šilkelį
Per jūres, per marias.
Tai aš nueisiu į tą žemelę,
Kur gyven' be darbelio,
Po velėnėlė, po smilginėle -
Čia gyvena be darbelio...
Oh, thrush, dear thrush, you mottled bird,
don't jump over the road!
I have a rifle ready,
it is loaded with silver.
I shot once - the feathers got dusty,
the earth trembled.
I shot for the second time - it didn't get up, the woods hummed.
Oh, hum and drone, you trees of wood!
My brothers are still little.
My dear brothers will grow up,
they will cut down the trees in the wood. They've cut the trees, and hewn them,
then chopped them up.
They've made a colorful manor
by the wide road.
At each corner there was a lilac bush
with nine branches.
In each of their tips a cuckoo cuckooed
every morning.
They cuckooed until they've cuckooed out
a daughter from her mother.
Oh, I will go to the land
where people live without working.
I will pull the green silk
though the seas and the lagoons.
Then I will get to the land
where people live without working.
Under the turf, under the meadow -
there people live without working.