Tec, peleite
(Run, mouse)

Latvian, winter solstice song from Nirza

Tec, peleite, zērņu zogtu,
kaladō, kaladō!
Atnes mane pīzoguse
Obi pylnys ozūteitis,
Vīnu pupu, ūtru zērņu.
Kai tī tevi nasagyva?
- As ībāgu aleņā.
Kai tu tī nanūsoli?
- Sazakyuru uguņteni.
Kai tod tu tī nasadagi?
- Sazaspraužu odotōsi.
Kai tev ašni natecēja?
- Apzamešu vacu svīstu.
Kur tu jēmi vacu svīstu?
- Vacas mōtes pyureņā.
Kur tī jēme vaca mōte?
- Raibas gūves ciceitī.
Kur tī jēme raiba gūve?
- Zaļas zōles galeņā.
Kur palyka zaļa zōle?
- Dīva dāly nūpļōvuši.
Dīva dāly nūpļōvuši,
Saules meitas gaideidami.
Run, mouse, to pilfer some peas,
kalado, kalado
bring to me after stealing
Both pockets full –
one with beans, the other with peas.
How didn't they catch you?
- I hid myself in a pit.
How didn't you get cold?
- I made a fire.
How didn't you burn?
- I wrapped with needles.
Why didn’t you bleed.
- I plastered myself with old butter.
Where did you get the old butter?
- In the old mother's pantry.
Where did the old mother get it?
- In the udder of a spotted cow.
Where did the spotted cow get it?
- In a green grass.
Where did the green grass disappear?
- The Sons of Dievs have mowed it.
The Sons of Dievs have mowed it
while waiting for the Daughter of the Sun.