Už aukštųjų kalnelių
(Over high hills)

Lithuanian

Už aukštųjų kalnelių, už giliųjų marelių
Guli raitužėlis lauke pašarvotas.


Ir atėjo motulė, ir atnešė marškinius.
-Kelkis, sūneli, še tau marškinėliai.

-Eik, motule, šalin mano, nešk marškinius rankoj savo.
Sopa galvelė, kur kardelis kirto, trokšta širdelė, kur strėlelė šovė.

Ir atėjo tėvelis, ir atvedė žirgelį.
-Kelkis, sūneli, še ristas žirgelis.

-Eik, tėveli, šalin mano, vesk žirgelį rankoj savo.
Sopa galvelė, kur kardelis kirto, trokšta širdelė, kur strėlelė šovė.

Ir atėjo sesulė, ir atnešė skarelę.
-Kelkis, broleli, še šilko skarelė.

-Eik, sesule, šalin mano, nešk skarelę rankoj savo.
Sopa galvelė, kur kardelis kirto, trokšta širdelė, kur strėlelė šovė.

Ir atėjo brolelis, ir atnešė balnelį.
-Kelkis, broleli, še tymo balnelis.

-Eik, broleli, šalin mano, nesk balnelį rankoj savo.
Sopa galvelė, kur kardelis kirto, trokšta širdelė, kur strėlelė šovė.
Over high hills, over deep seas,
there lies a soldier buried in the field.


There comes the mother bringing a shirt,
“Wake up, my son, here's a shirt for you.”

“Go away, my mother, take the shirt with you!
My head hurts from the sword that cut me, my heart from the bullet that shot me.”

There comes the father bringing a horse,
“Wake up, my son, here's a horse for you.”

“Go away, my father, take the horse with you!
My head hurts from the sword that cut me, my heart from the bullet that shot me.”

There comes the sister bringing a scarf,
“Wake up, my brother, here's a silk scarf for you.”

“Go away, my sister, take the scarf with you!
My head hurts from the sword that cut me, my heart from the bullet that shot me.”

There comes the brother bringing a saddle,
“Wake up, my brother, here's a saddle for you.”

“Go away, my brother, take the saddle with you!
My head hurts from the sword that cut me, my heart from the bullet that shot me.”