Со маки сум се родила [So maki sum se rodila]
(I was born with torments)

Macedonian

Со маки сум се родила,
Со жалости јас ќе си умрам.
Маките да ми ги напишете
Озгора на гробот мој.

Ќе се качам на планина,
Ќе влезам в темни пештери,
Очите да ми паралдисаат,
Сонето да не го видам.

Ќе слезам долу в ѓул-бавчи,
Кај тие росни цвеќиња,
Кај тој алов катмер каранфир,
Кај тој ран бел босилок.
I was born with torments
I will die with griefs
Write my torments
Up on my gravestone

I will climb on a mountain
I will get down in the dark caves
My eyes to extinguish
Not to be able to see the sun

I will get down in the garden
To those dewy flowers
To that scarlet rose
To that early white basil