Den onde søster
(The evil sister)

Norwegian

Der bodde en bonde ved en strand
- Harpa toner vár og fin -
To fagre døtre hadde han
- Fa la la la la la... -

Den eldste til den yngre sa:
La oss ned til elva dra

Den yngste gikk føre som en sol
Den eldste etter som orm i jord

Den yngste satte seg på en stein
Den eldste dyttet, hun var ikke sein

Hun strakte ut sin hvite hand
Og ropte: «Søster, hjelp meg i land!»

«Nei, hvis jeg ikke hjelper deg
Så vil min kjæreste ekte meg»

Det var to gjetere på den strand
Og de så liket som fløt i land

De tok fra hennes kropp et ben
Og lagde av det en harpe ven

De tok tre lokker av hennes hår
Og harpa gyldne strenger får

Til søsterens bryllup ble harpa bragt
Og på en stubbe der ble den lagt

Og det var senere på denne kveld
At harpa spilte av seg selv

Da den første strengen lød
Den fortalte om brudens onde dåd

Da den andre strengen slo
Bruden som forstenet sto

Da den tredje strengen lød
Den onde søster hun falt om død
There lived a farmer by the shore
- The harp rings both true and fine -
He had two daughters fair
- Fa la la la la la... -

The elder said to the younger one:
Let's go walk by the sea shore

The younger walked before like the sun
The elder followed like a worm in the ground

The younger sat upon a stone
The elder pushed the younger in

She held out her white hand
And cried, Sister, help me to land!

No, for if I don't help you
My dearest will marry me

There were two shepherds on the shore
They saw the lifeless body float to land

They took from her body a bone
And made of it a slender harp

They took three strands of her hair
And strung the harp strong and fair

The harp was brought to her sister's hall
And put upon a stump in front of all

Later in the evening
It was playing by itself

At the first strum
It told the story of the horrible deed

At the second strum
The bride stood still as stone

At the third strum
The evil sister passed away