Heiemo og Nykkjen
(Heiemo and the water sprite)

Norwegian

Heiemo kvad, det song i li
- Vakna dikko ædelege drenge -
Det høyrde nykkjen på havet skri
- For de hev sovi tidi så lengje -

Heiemo kvad, det song i lund
Det høyrde nykkjen, den hei'inghund

Nykkjen tala te styringsmann
Du styre mitt skip på kristne land

Eg vil meg på kristne land gå
Den vene jomfruva vil eg få

Så gjeng han seg i stova inn
Med håge hatt og blomekinn

Nykkjen han dansa, og Heiemo kvad
Det gleddest folket i stugone var

No må kvor gange heim til seg
Heiemo tek eg på skipet med meg

Heiemo! Heiemo! Still di harm
Du skal få sove på nykkjens arm

Ho stakk til nykkjen i holamot
Odden han rann i hjarterot

Her ligg du, nykkjen, fyr ravn og hund
Enno hev eg min kve'arlund
Heiemo sang her song on the hillside
- wake up you noble youngsters -
The nykkjen heard it, striding on the sea
- because you now have overslept -

Heiemo sang her song on the land
The nykkjen heard it, the pagan (horny?) dog

The nykkjen spoke to his helmsman
Steer my ship to Christian land

I will go to Christian land
The beautiful maid I will have

He then enters her house
With high hat and rosy cheek

The nykkjen danced and Heiemo sang
It pleased all the folk in the houses

Now every one has to go home
Heiemo I wil bring on my ship with me

Heiemo Heiemo quiet your wrath
You will sleep on the nykkjen's arm

She stabbed the nykkjen in his chest
The nail ran into the root of his heart

Here you lie for the raven and hound
While I still have my chanting skills