Liti Kjersti og Bergekongen
(Little Kirsti and the Mountain King)

Norwegian

Liti Kjersti ho var seg so lite eit viv,
~ brunfolen rinner lett ~
ho kunde 'kje råda sitt unge liv.
Det regner og det blæs.
Langt nord i fjellom djupt under hellom der leikar det.


Bergekongen kom seg ridand' i gård
Pål gullsmed ute for honom står.

Bergekongen ha' seg ein gangare spak,
Han sette liti Kjersti på hans bak.

So reid dei berget tri gonger ikring,
Og berget det opnast so dei kom der inn.

Dei gav henne drikke av raude gullhorn,
Dei slepte der nedi tri villarkorn.

Den tridje drykken liti Kjersti ho drakk,
Dei kristne landi ho aldri mer gat.

“Kvar er du fødd, og kvar er du bori?
Kvar er dine jomfruklæde skorne?'”

“I berget vil eg leva, og der vil eg døy.
Og der er eg kongens festarmøy.”
Little Kjersti was so young and innocent a girl
~ the brown foal trips so lightly ~
She could not govern her own life.
The rain falls and the wind blows.
Far north in the mountains, deep beneath the rocks the underworld is luring you.


The Mountain King came riding to the farm.
Pål the Goldsmith receives him.

The Mountain King had a silent horse.
He placed little Kjersti on his back

They circled the mountain three times,
And the mountain opened so that they could enter.

They gave her a drink poured in a red and golden horn,
And into the drink they slipped three villar grains.

The third time that little Kjersti drank
The Christian lands were lost to her.

“Where were you born, and where were you raised?
Where are your virginal shoes?”

“In the mountain I wish to live and there I wish to die
And there I am betrothed to the Mountain King.”