Liti Kjersti og Elverkongen
(Little Kjersti and the Elfking)

Norwergian

Mo'eri tala til dotteri si
~ ti, lill-lill, hugjen min ~
kvi renne det mjølk ut or brøsto di
~ dei leika så lett gjennom lunden ~

Det nyttar kje lenger å dylja fyr deg
elverkongen hev lokka meg

Elverkongen kom seg riande i gård
liti Kjersti ute fyr honom står

Han klappa henne på kvite kinn
kunna du kje dylja fyr mo'eren din

Elverkongen ha seg ein gangare spak
han lyfte liti Kjersti oppå hans bak

Elverkongen tala til dotteri si
du tappe i ei konne med vin

Den fyste drykk ho konna drakk
då gløymde ho bort kven henne ha skapt

Korhen er du fødd og korhen er du boren
og korhen er dine jomfruklede skoren

I berget er eg fødd, i berget vil eg døy
i berget vil eg vera elverkongens møy
The mother spoke to her daughter,
~ ti, lill-lill, my soul ~
“Why is milk trickling from your breasts?”
~ In the grove they are a-playing ~

“It is useless to hide it from you anymore,
The Elf king seduced me.”

The Elf king came riding to the farm,
Little Kjersti stood outside before him.

He stroked her white cheek
“Were you unable to lie to your mother anymore?”

The Elf king had a silent horse,
He lifted little Kjersti up on his back.

The Elf king spoke to his daughter,
“Pour us a flagon of wine.”

The first time she drank from the flagon,
she forgot who it was that had created her.

"Where were you born, and where were you raised?
Where are your virginal shoes?”

“In the mountain I am born, in the mountain I wish to die,
in the mountain I wish to be the Elf king’s maiden.”